Tautas labklājība

Nevis slinkojot un pūstot, tautu augstā godā ceļ.
Nē, pie prāta gaismas kļūstot tauta zied un tauta zeļ.
Tauta zied un tauta zeļ.
Bet, kas lielīdamies tirgot, ved uz tirgu pelavas.
Tas kā pelas vējam kaisot zūd no ļaužu piemiņas.

Imantam Kalniņam 75